18+ | Please play responsibly | Terms and Conditions apply | Commercial Content

Stávkový kurz – čo to je, ako funguje a aké poznáme typy

Stávkovanie je pre mnohých ľudí obľúbeným spôsobom, ako si spestriť sledovanie športových podujatí a pridať k nim istú dávku adrenalínu. Úplným základom akéhokoľvek stávkovania sú stávkové kurzy, ktoré určujú, koľko môžete vyhrať za svoju stávku. Zároveň ale určujú aj to, akú pravdepodobnosť prisudzuje stávková kancelária tej konkrétnej stávkovej udalosti.

Pre mnohých začiatočníkov môže byť pochopenie stávkových kurzov trochu mätúce. Vo svete stávok totiž existujú rôzne formáty kurzov, pričom každý z nich funguje a vypočítava sa trošku inak.

Tento článok vám pomôže pochopiť základné princípy jednotlivých typov stávkových kurzov (zlomkové, decimálne, americké). Tiež si ale povieme viac o faktoroch, ktoré ovplyvňujú ich tvorbu a kde sa s jednotlivými typmi najčastejšie stretnete.

Ako funguje pravdepodobnosť

Aby sme pochopili, čo je stávkový kurz, musíme najprv pochopiť koncept pravdepodobnosti. Pravdepodobnosť je šanca, že sa nejaká udalosť stane. Vyjadruje sa ako číslo medzi 0 (nikdy) a 1 (vždy), alebo v percentách od 0 % do 100 %.

Napríklad, pravdepodobnosť, že padne “hlava” pri hode mincou, je 50 %, alebo 0,5 (samozrejme, len ak si odmyslíme nepatrnú pravdepodobnosť, že minca dopadne na okraj).

Stávkové kurzy sú v podstate vyjadrením tejto pravdepodobnosti. Ak stávková kancelária odhaduje, že určitá udalosť má 50 % šancu na výhru, vypočíta pomocou matematických vzorcov kurz, ktorý odpovedá tejto pravdepodobnosti.

Kurzy však okrem čistej, štatistickej pravdepodobnosti zahŕňajú aj maržu stávkovej kancelárie. Práve jej zahrnutie je to, čo zaručuje, že stávková kancelária neskončí v strate, a to bez ohľadu na výsledok udalosti.

Stávkové kurzy – formáty a výpočet

Globálne poznáme tri hlavné formáty stávkových kurzov, ktoré pokrývajú drvivú väčšinu svetových stávok. Tieto tri typy sú decimálne (ktoré sa najčastejšie používajú v Európe, vrátane Slovenska), zlomkové (s ktorými sa najčastejšie stretnete v UK a bývalých britských kolóniách) a americké (ktoré sa najviac používajú v USA).

Stávkový kurz

Každý z týchto formátov pre stávkový kurz má svoj spôsob, ako prezentovať pravdepodobnosť a potenciálny výnos zo stávky. V nasledujúcich častiach si ich preto jeden po druhom predstavíme a vysvetlíme.

Decimálne kurzy (Európa)

S decimálnymi kurzami sa najčastejšie stretnete v stávkových kanceláriach v Európe, Kanade a Austrálii. Sú vyjadrené ako jedno číslo s desatinnou čiarkou, napríklad 1,50 alebo 2,75.

Tento formát je veľmi intuitívny a ľahko pochopiteľný, čo je jedným z dôvodov jeho popularity medzi stávkarmi. Decimálne kurzy prezentujú celkový výnos, vrátane pôvodnej stávky, a preto je výpočet potenciálnej výhry z kurzu veľmi jednoduchý a priamočiary.

Tento formát teda poskytuje jasný a jednoduchý spôsob, ako zistiť, koľko môžete vyhrať za svoju stávku, a preto je obľúbený medzi tými, ktorí nechcú tráviť čas zložitými výpočtami. Vďaka svojej jednoduchosti sú decimálne kurzy vhodné pre začiatočníkov aj skúsených stávkarov.

Príklad:

Ak je kurz 2,50, znamená to, že za každé vsadené euro dostanete 2,50 eura, ak vaša stávka vyhrá. To zahŕňa vašu pôvodnú stávku plus výhru. Ak vsadíte 10 eur pri kurze 2,50, vaša celková výhra bude 25 eur. To znamená, že 10 eur je vaša pôvodná stávka a 15 eur je čistá výhra.

Zlomkové kurzy (UK)

Zlomkové kurzy sú tradične používané hlavne v Spojenom kráľovstve a Írsku. Vďaka britskej ríši sa ale rozšírili aj do iných častí sveta, ktoré boli jej súčasťou.

Vyjadrujú sa ako pomer dvoch čísel, napríklad 5/2 alebo 3/1, ktoré predstavujú čistú výhru v pomere k pôvodnej stávke. Priznávame, že tento formát môže byť na prvý pohľad na pochopenie trochu zložitejší.

Pre tých, ktorí sú naň zvyknutí, je ale veľmi prehľadný a jasný. Zaujímavým aspektom v porovnaní s decimálnymi kurzami je, že zlomkové kurzy ukazujú, koľko môžete vyhrať nad rámec vašej pôvodnej stávky.

To znamená, že ak chcete zistiť celkovú výhru vrátane vašej pôvodnej stávky, musíte k výsledku pripočítať vsadenú sumu. Tento formát je obľúbený medzi skúsenými stávkarmi, ktorí oceňujú tradičný prístup k stávkovaniu.

Príklad:

Predstavte si, že stávková kancelária ponúka kurz 5/2 na výhru koňa v dostihu. Ak vsadíte 10 eur na koňa s týmto kurzom a váš kôň vyhrá, vaša čistá výhra bude 25 eur. Výpočet výhry v tomto prípade bude nasledovný: za každé 2 vsadené eurá vyhráte 5 eur. Keďže ste vsadili 10 eur, tento pomer sa vynásobí: (10 eur / 2) x 5 = 25 eur.

Americké kurzy (USA)

Americké kurzy sú najčastejšie používané v Spojených štátoch a sú vyjadrované ako kladné alebo záporné číslo. Kladné číslo (napríklad +250) označuje, koľko by ste vyhrali pri stávke 100 dolárov, zatiaľ čo záporné číslo (napríklad -150) označuje, koľko musíte vsadiť, aby ste vyhrali 100 dolárov.

Aj tento formát sa môže nezvyknutému oku zdať na prvý pohľad zložitý, ale po pochopení logiky je veľmi prehľadný a efektívny, hlavne kvôli možnosti kladných aj záporných čísel. Americké kurzy sú obzvlášť užitočné pre stávkarov, ktorí chcú vidieť jasné vyjadrenie rizika a výnosu svojej stávky.

Príklad 1 (kladný kurz)

Stávková kancelária ponúka kurz +250 na výhru basketbalového tímu. Ak vsadíte 100 dolárov na tento tím a on vyhrá, vaša čistá výhra bude 250 dolárov. To znamená, že za každých vsadených 100 dolárov vyhráte 250 dolárov.

Príklad 2 (záporný kurz)

Stávková kancelária ponúka kurz -150 na výhru bejzbalového tímu. Ak chcete vyhrať 100 dolárov, musíte vsadiť 150 dolárov. Ak vsadíte 150 dolárov a váš tím vyhrá, vaša celková výhra bude 250 dolárov. To zahŕňa vašu pôvodnú stávku 150 dolárov a čistú výhru 100 dolárov.

Vypočítajte si stávkové kurzy

Kalkulačka šancí/pravdepodobnosti

Decimálne kurzy
Zlomkové kurzy
Šance na pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť ku kurzu
Kurzy
Kurzy
/

Ako chápať stávkové kurzy

Ako sme si ukázali, stávkové kurzy sú kľúčovým prvkom v stávkovaní a pochopenie ich fungovania je nevyhnutné pre úspešné a informované stávkovanie.

Bez ohľadu na to, či stávkové kancelárie, v ktorých pôsobíte ponúkajú decimálne, zlomkové alebo americké kurzy, základným princípom je vždy to, že kurzy odrážajú pravdepodobnosť výsledku a zároveň zahŕňajú maržu stávkovej kancelárie.

Pri vlastnej analýze kurzov a rozhodovaní o stávkach je dôležité brať do úvahy rôzne faktory, ktoré na ne majú vplyv. Sem patria veci ako aktuálna forma tímov, zranenia hráčov, historické štatistiky a ďalšie viac či menej relevantné informácie. Dobrý stávkar dokáže tieto informácie vhodne kombinovať s pochopením kurzov.

Je dôležité staviť len toľko, koľko si môžete dovoliť prehrať, a vždy stávkovať zodpovedne. Bez ohľadu na to, aké sú kurzy, výsledok každej stávky je nepredvídateľný a žiadna stratégia nezaručuje istú výhru.